• ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ЦАГДАА НАРЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ, 1-Р УЛИРЛЫН САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ЗААЛНЫ “ХӨЛБӨМБӨГ”-ИЙН ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.
  • СУМДЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ЦАГДАА НАРЫГ ИНТЕРНЕТТЭЙ БОЛГОЛОО.
  • “БҮХ ХАЙРАА ГЭР БҮЛДЭЭ” ГЭР БҮЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 15 АЛБАН ХААГЧ ЦОЛООР ШАГНУУЛАВ.
  • АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА Э.ЗОЛБААТАР: ЦААШИД Ч БИД ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГЫН СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛЖ АЖИЛЛАХ БОЛНО.
  • Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
  • ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЕ ҮЕИЙН АХМАДУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.
  • ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ЭРХ ҮҮРЭГ
  • "САР ШИНЭ- АЮУЛГҮЙ ТЭЭВЭР" нэгдсэн арга хэмжээ үргэлжилж байна.
Статистик мэдээ
  • 2018-01-02
Эрэн сурвалжилж байна