/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТАСАГ АЛБАД / ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСАГ / ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

                 Монгол улсын их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх болсонтой холбогдуулж Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 дугаар тушаалаар цагдаагийн байгууллагын бүтэц шинэчлэн батлагдаж орон нутагт хэрэг бүртгэх тасаг байгуулагдсанаар, тасгийн даргаар  цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Мөнх-Очир, ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн хошууч Ц.Эрдэнэчулуун нар тус тус томилогдон Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Эрх олгох тухай “ 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар эрх олгогдсон  хэсгийн байцаагч, жижүүрийн офицер, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилладаг байсныг 2018 оны А/35 дугаар тушаалаар хэрэг бүртгэгч албан тушаалын нэршлийг мөрдөгч гэж өөрчлөн, хэрэг бүртгэх албаны мөрдөгч нь Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж шийдвэрлэхээр ажиллаж байна

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2018-01-02
Эрэн сурвалжилж байна