/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ТАСАГ /

 ХЭРЭГ БҮРТГЭХ  ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

          Монгол улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр УИХ-аар шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр үйлчлэх болсноор Хэрэг бүртгэх алба байгуулагдах үндэс суурь тавигдаж, ЦЕГ-ын даргын 2002 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 297-р тушаалаар аймаг дүүргийн цагдаагийн газар хэлтсүүдэд хэрэг бүртгэх тасгийн бүтэц, зохион байгуулалт бүхий хэрэг бүртгэх алба байгуулагдан, үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ.

         Тус аймгийн цагдаагийн хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг 2002 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдөр төвдөө дөрвөн хэрэг бүртгэгч, 18 сумын хэсгийн төлөөлөгчийн орон тоотой хэрэг бүртгэх алба нэртэйгээр байгуулагдан аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2003 оны 01-р сараас хэрэг бүртгэх тасаг болон өргөжиж, тасгийн дарга 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1, хэрэг бүртгэгч 5, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, замын байцаагч, жижүүрийн офицерууд хэрэг бүртгэх эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байжээ.

         Хэрэг бүртгэх алба байгуулагдахад ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Гэрэлт, хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн ахмад Д.Идэрмөнх, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Мөнх-Очир, цагдаагийн дэслэгч Д.Төрхүү нар томилогдон ажиллаж байсан. 2003 оны 07-р сард ЦЕГ-ын даргын 302 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд хурандаа Бад. Эрдэнэцогтыг хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар томилон, ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн ахмад Ч.Мөнх-Очир, цагдаагийн хошууч С.Алтангэрэл, хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн дэслэгч А.Дэлгэрбаяр, цагдаагийн дэслэгч М.Батмөнх, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Нэргүйбаатар, цагдаагийн дслэгч Т.Жаранжил, цагдаагийн дэслэгч Ц.Чимэддорж, цагдаагийн дэслэгч Б.Янжинсүрэн,цагдаагийн дэслэгч Д.Шинэбал, нар 2003-2005 онд томилогдон, 2006 оны 06-р сард цагдаагийн ахлах дэслэгч З.Энхбат нарыг шинээр хэрэг бүртгэгчээр томилон ажиллуулжээ.

         Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2005 оны11-р сарын 328 тоот тушаалаар тус хэлтсийн хэв журмын ахлах байцаагчаар ажиллаж байсан цагдаагийн дэд хурандаа Бат.Эрдэнэцогт хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар томилогдон ажиллаж байгаад цагдаагийн хэлтсийн дэд даргаар дэвшин томилогдож, 2007 оны 05-р сараас хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа С.Базаррагчаа нар тус тус томилогдон ажиллаж байв.       

        Тус газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар 2008 оны 03-р сард цагдаагийн дэд хурандаа Я.Ганбат, ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн ахмад Ч.Мөнх-Очир, хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Шинэбал, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Янжинсүрэн, цагдаагийн дэслэгч Ц.Эрдэнэчулуун, цагдаагийн дэслэгч Б.Жамьянсүрэн нар ажиллаж байсан ба Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн Ахлах хэрэг бүртгэгч /орлогч/-оор цагдаагийн хошууч Б.Анхбаатар 2014 оны 02-р сард томилогдон ажиллаж байгаад 2015 оны 07-р сараас Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн даргаар дэвшин томилогдон ажиллаж байжээ.

        Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Мөнх-Очир томилогдон ажиллаж, 2013 оны 05-р сараас Ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн хошууч Ц.Эрдэнэчулуун томилогдон 2 орон тоотой, бусад албаны хэрэг бүртгэх эрх бүхий 29 алба хаагчтай  албан үүргээ гүйцэтгэн ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2017-01-02
Эрэн сурвалжилж байна