/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСАГ / ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

       Архангай аймгийн цагдаагийн газрын төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасаг нь 1976 оны 04 дүгээр сард Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны орлогч сайд, Үйлчилгээ, аж ахуйн газрын даргын тушаалаар байгууллагдсан ба түүхийнхээ хугацаанд захиргаа, удирдлага, санхүү, аж ахуйн алба зэрэг хэд хэдэн нэрээр нэрлэгдэж байв. Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 651 дүгээр тушаалаар Удирдлага, захиргаа аж ахуйн алба, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 338 дугаар тушаалаар Дэмжлэг үзүүлэх тасаг, мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/305 дугаар тушаалаар Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг нэртэйгээр үндсэн үүргээ гүйцэтгэж байна.

     2014 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрөөс Дэмжлэг үзүүлэх тасаг, 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасаг нэртэй болж өөрчлөгдөж, анхны тасгийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Х.Түмэнбаяр \2014-2016\, цагдаагийн ерөнхий газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б\546 тоот тушаалаар цагдаагийн ахмад П.Мөнхбаяр томилогдон ажиллаж байна. Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасаг нь Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2015 оны б/279 тоот тушаалаар тасгийн дарга 1, мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч 1, хүний нөөцийн мэргэжилтэн 1, холбоо мэдээллийн инженер 1, нягтлан бодогч 1, нярав цагдаа 1, бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч 1, захиргааны тоо бүртгэгч 1, аж ахуйн ажилтан 1, цагдаа жолооч 7, сантехникч 1, үйлчлэгч 2 нийт 19 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

      Тус тасаг нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүү, аж ахуйн хангалт үйлчилгээг тасралтгүй зохион байгуулан, түүний төлөвлөлт, үр дүнг нь дээшлүүлж, ар талын хангалт, үйлчилгээг сайжруулан, хүний нөөцийг бодлогыг оновчтой төлөвлөн, албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна.

      Мөн алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, цагдаагийн ажил албанд анх орох, сургуульд суралцах иргэдийг судлан, чадварлаг хүний нөөцийг бий болгох, алба хаагчийн ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулж, автомашины парк шинэчлэл хийж, түүний албаны бэлэн байдал, засвар, үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг сахиулан, мэдээлэл, холбоо, техник, тусгай хэрэгсэл, албаны дүрэмт хувцсаар хангах, байгууллагын туслах аж ахуйг эрхлэх, архив, бичиг хэрэг, дотоод ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, байгууллагын ажлын орчны ариун цэвэр, соёлч байдлыг дээшлүүлэх зэрэг олон талт ажил, үүргийг явуулж байдаг ажлын онцлогтой тасаг юм.

            Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг нь цагдаагийн газрын хэмжээнд байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаа, санхүү, аж ахуй,  холбоо мэдээлэл, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэл, архив албан хэрэг хөтлөлт, алба хаагчийн сахилга ёс зүй, албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил,  үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, мэдээ тайлан, биелэлтийг нэгтгэн гаргах зэрэг чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

            Мөн тус тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад П.Мөнхбаяр, аж ахуйн ажилтан, цагдаагийн хошууч Д.Гэрэлт, цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Бадамжав нар ЦЕГ-ын даргын тушаалаар “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр, Цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Лхагва-Очир 2016 онд ЦЕГ-ынСанхүү хангамжийн газрын ”Оны шилдэг жолооч-оор тус тус шалгарсан зэрэг амжилт бүтээл арвинтай хамт олон юм. 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

2017 ОН

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2017-01-02
Эрэн сурвалжилж байна