/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТАСАГ АЛБАД / ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСАГ / ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

          Тус цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын тасаг нь 1976 оны 04 дүгээр сард Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны орлогч сайд, Үйлчилгээ, аж ахуйн газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ба түүхийнхээ хугацаанд захиргаа, удирдлага, санхүү, аж ахуйн алба зэрэг хэд хэдэн нэрээр нэрлэгдэж байв. Захиргааны удирдлагын тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 651 дүгээр тушаалаар Удирдлага, захиргаа аж ахуйн алба, 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 338 дугаар тушаалаар Дэмжлэг үзүүлэх тасаг, 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/305 дугаар тушаалаар Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг, 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 дугаар тушаалаар Захиргааны удирдлагын тасаг нэртэйгээр үндсэн үүргээ гүйцэтгэж байна.

         Түүхэн хугацаанд тус алба нь цагдаагийн газрын дэд даргын шууд удирдлагад албан үүрэг гүйцэтгэж байсан ба цагдаагийн байгууллагын 2014 оны бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн анхны даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Õ.Ò¿ìýíáàÿð / 2014-2016 îí/, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí 2016 îíû 10 äóãààð ñàðûí 12-íû ºäðèéí Á/546 òîîò òóøààëààð öàãäààãèéí àõìàä Ï.̺íõáàÿð томилогдон одоог хүртэл ажиллаж байна. Захиргааны удирдлагын тасаг нь Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2017 оны А/135 тоот тушаалаар тасгийн дарга 1, хүний нөөцийн мэргэжилтэн 1, холбоо мэдээллийн инженер 1, нягтлан бодогч 1, нярав цагдаа 1, сэтгэл зүйч 1,  бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч 1, аж ахуйн ажилтан 1, цагдаа жолооч 7, сантехникч 1, үйлчлэгч 2 нийт 18 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

        Тус тасаг нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүү, аж ахуйн хангалт үйлчилгээг тасралтгүй зохион байгуулан, түүний төлөвлөлт, үр дүнг нь дээшлүүлж, хүний нөөцийг бодлогыг оновчтой төлөвлөн, албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна.

       Мөн алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, цагдаагийн ажил албанд анх орох, сургуульд суралцах иргэдийг судлан, чадварлаг хүний нөөцийг бий болгох, алба хаагчийн ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, автомашины парк шинэчлэл хийж, түүний албаны бэлэн байдал, засвар, үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг сахиулан, мэдээлэл, холбоо, техник, тусгай хэрэгсэл, албаны дүрэмт хувцсаар хангах, байгууллагын туслах аж ахуйг эрхлэх, архив, бичиг хэрэг, дотоод ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, байгууллагын ажлын орчны ариун цэвэр, соёлч байдлыг дээшлүүлж, эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх зэрэг олон талт ажил, үүргийг явуулж байдаг ажлын онцлогтой тасаг юм.

         Түүнчлэн Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, Õóóëü ç¿éн яам áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí төлөөлөгчдийн õóðàë, Çàñàã äàðãà íàðààñ ãàðãàñàí öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé øèéäâýð, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãа, удирдлагаас ºãñºí ¿¿ðýã, даалгаврыг àëáà õààã÷äàä хүргэх, ñóäëóóëàõ, òàéëáàðëàí òàíèóëàõ, áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý ìýäýý, ìýäýýëëýýð õàíãàí òýäíèé ìýäëýã áîëîâñðîë, ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, хэрэгжүүлэх ажлыг зөв оновчтой төлөвлөн, тайлан мэдээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж хүргүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.

          Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэлийг оновчтой тодорхойлж, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн мэдээллийг удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх сургалт, хөгжлийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж, суралцагч байгууллага болох карьер хөгжлийн болон цалин хөлс, шагнал урамшууллын тогтолцоог ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх хөшүүрэг болгох чиглэлээр ажиллаж байгаа билээ.

        

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

2018 ОН

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2018-01-02
Эрэн сурвалжилж байна