/ Мэдээллийн ил тод байдал / Хүний нөөц / ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

  Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулах замаар нөхөхөөр мэргэшлийн шалгалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 19-нөөс 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул аймгийн Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасаг дээр дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан иргэдийг судлан бүртгэж байна.  Үүнд:

     1.Зарлагдаж байгаа ажлын байр /албан тушаал/-д тавигдах боловсрол, мэргэжил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа болон хуульд заасан үндэслэлээр албанаас хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль /1993 он/ 32 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр сахилгын шийтгэлээр халагдсан, Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3-т заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн, мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3-т заасан үндэслэлээр төрийн албанаас халагдсан иргэдийг Цагдаагийн байгууллагын бүртгэлд хамруулж “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”-д зааснаар судалгааг хийнэ.

   2.Цагдаа-жолоочийн орон тоонд 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон В.С ангилалтай, цагдаа-зохицуулагчийн орон тоонд В ангилалын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх нь хүчин төгөлдөр бүхий шаардлага хангасан иргэд

     3. Судалгаанд хамрагдах  иргэд бакалаврын диплом, хувийн хэрэг, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн эх хувийг нотариатаар батлуулсан байх.

     4.Зөвхөн бичээчийн болон тусгай мэргэжил шаардах офицерийн орон тоонд эмэгтэй иргэдийг судалгаанд хамруулна

    5.Хэв журмын цагдаагийн орон тоонд эрх зүйн болон эрх зүйн бус дээд боловсролтой 168 см дээш өндөртэй 30 хүртэл насны иргэдийг бүртгэнэ.

            Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй www.police.gov.mn хаягаар орж танилцана уу.

 

 ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Delphia:
188.143.232.27
Evoyrene would benefit from reading this post
2016-11-02 10:39:18
Nerice:
188.143.232.27
I really <a href="http://rhubzt.com">apatecipre</a> free, succinct, reliable data like this.
2016-11-04 18:19:44
Tibbie:
188.143.232.27
Exrtemely helpful article, please write more. http://cgxwofbgkj.com [url=http://olhwms.com]olhwms[/url] [link=http://dolhkufqaq.com]dolhkufqaq[/link]
2016-11-09 18:19:50
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2018-01-02
Эрэн сурвалжилж байна